arrow
arrow

Jenis Nomor Tahun Tentang Tautan Dokumen Elektronik
Undang-Undang 34 1948 DAERAH PENDUDUKAN BUAT SEMENTARA WAKTU TIDAK MASUK DALAM DAERAH PABEAN File
Undang-Undang 33 1948 PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN File
Undang-Undang 32 1948 PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK File
Undang-Undang 31 1948 JOSEPH CORNELIS DE GROOT MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA File
Undang-Undang 30 1948 PEMBERIAN KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN DALAM KEADAAN BAHAYA File
Undang-Undang 29 1948 PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING File
Undang-Undang 28 1948 PASAL ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI File
Undang-Undang 27 1948 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA File
Undang-Undang 26 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932 (ORDONNANTIE OP DE INKOMSTENBELASTING 1932) File
Undang-Undang 25 1948 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1948/1949 DAN PEMUNGUTAN PAJAK TAMBAHAN ATAS PAJAK PERSEROAN, KEKAYAAN, SERTA PAJAK UNTUNG PERANG File
Undang-Undang 24 1948 MEMPERPANJANG WAKTU PERATURAN D.P.N. NO. 5, 7, JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16 File
Undang-Undang 23 1948 PENGAWASAN PERBURUHAN File
Undang-Undang 22 1948 PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINTAHAN SENDIRI DI DAERAH-DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI File
Undang-Undang 21 1948 MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947 TENTANG PAJAK RADIO File
Undang-Undang 20 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1947 DARI HAL PAJAK PEMBANGUNAN I File
Undang-Undang 19 1948 SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN File
Undang-Undang 18 1948 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7 JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16 File
Undang-Undang 17 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932 (STBL. 1932) File
Undang-Undang 16 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI 1921 File
Undang-Undang 15 1948 PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR File
Undang-Undang 14 1948 MENETAPKAN BEA TAMBAHAN ATAS BEA MASUK File
Undang-Undang 13 1948 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT File
Undang-Undang 12 1948 UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 File
Undang-Undang 11 1948 MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA File
Undang-Undang 10 1948 PEMBAGIAN SUMATRA DALAM TIGA PROPINSI File
Undang-Undang 9 1948 ANGGAUTA B.P.K.N. I.P. DAN K.N.I.P. TIDAK DIPERKENANKAN MERANGKAP JABATAN NEGERI YANG TERTENTU, SUMPAH JABATAN DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA File
Undang-Undang 8 1948 MENCABUT PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NOMOR 14 DAN MENETAPKAN PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IDZIN PEMAKAIAN SENJATA API File
Undang-Undang 7 1948 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1947 NOMOR 22 TENTANG SUSUNAN DAN ACARA PENGADILAN TENTARA File
Undang-Undang 6 1948 HAL MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7, JO 31, 8 JO. 34, 9 JO 34, 11 DAN 16 File
Undang-Undang 5 1948 ATURAN-ATURAN ISTIMEWA UNTUK MELANCARKAN PEKERJAAN PEGAWAI PENCATATAN JIWA DALAM HAL PERCERAIAN DAN PERKAWINAN ORANG YANG SUDAH CUKUP UMUR File
Undang-Undang 4 1948 JEAN HENRY JOSEPH DE QUINZE MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA File
Undang-Undang 3 1948 SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG File
Undang-Undang 2 1948 PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA KERAJAAN MESIR File
Undang-Undang 1 1948 MEMPERSAMAKAN "KEADAAN BAHAYA" DENGAN "TIJD VAN OORLOG" SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA File
Undang-Undang 41 1947 MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG File
Undang-Undang 40 1947 MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DISIPLIN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 168) DENGAN KEADAAN SEKARANG File
Undang-Undang 39 1947 MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167) DENGAN KEADAAN SEKARANG File
Undang-Undang 38 1947 UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA File
Undang-Undang 37 1947 PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA File
Undang-Undang 36 1947 MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA File
Undang-Undang 35 1947 PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21, TAHUN 1947 File
Undang-Undang 34 1947 MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPA BURUH BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA File
Undang-Undang 33 1947 PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KEPADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA File
Undang-Undang 32 1947 MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA KEMENTERIAN PENGAJARAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN File
Undang-Undang 31 1947 PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA File
Undang-Undang 30 1947 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG NEGARA DENGAN MENGELUARKAN PROMES NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG File
Undang-Undang 29 1947 CUKAI MINUMAN KERAS File
Undang-Undang 28 1947 PERATURAN CUKAI ATAS TEMBAKAU YANG BELUM DIKENAKAN CUKAI MENURUT STBL. 1932, NO. 517 (TABAKSAC CIJNSORDONNANTIE) File
Undang-Undang 27 1947 NATURALISASI CURT ULRICH GROOS File
Undang-Undang 26 1947 NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAY FISCHER File
Undang-Undang 25 1947 NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS File
Undang-Undang 24 1947 NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES File
Undang-Undang 23 1947 PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA DI JAWA DAN SUMATERA File
Undang-Undang 22 1947 PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN File
Undang-Undang 21 1947 PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DILUAR HADIR TERDAKWA File
Undang-Undang 20 1947 PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA File
Undang-Undang 18 1947 PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP PENETAPAN PAJAK PENDAPATAN File
Undang-Undang 17 1947 PEMBENTUKAN, PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA File
Undang-Undang 16 1947 PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA File
Undang-Undang 15 1947 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA File
Undang-Undang 14 1947 PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN DAN RUMAH PENGINAPAN File
Undang-Undang 13 1947 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK TAHUN PAJAK 1947/1948 File
Undang-Undang 12 1947 MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO File
Undang-Undang 11 1947 MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936, STBL. 1936, NO. 671 File
Undang-Undang 10 1947 PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921 (STBL. 1921 NO. 498) File
Undang-Undang 9 1947 NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE File
Undang-Undang 8 1947 MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA File
Undang-Undang 7 1947 SUSUNAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG DAN KEJAKSAAN AGUNG File
Undang-Undang 6 1947 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA File
Undang-Undang 5 1947 NATURALISASI SALIM BASJIR File
Undang-Undang 4 1947 NATURALISASI JOHANN JORDAN File
Undang-Undang 3 1947 PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1947 File
Undang-Undang 2 1947 DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26 File
Undang-Undang 1 1947 DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO.5, 7, 8, 9, 11 DAN 16 File
Undang-Undang 24 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO. 10 File
Undang-Undang 23 1946 PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1946 File
Undang-Undang 2 1946 HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10) File
Undang-Undang 22 1946 PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK File
Undang-Undang 20 1946 HUKUMAN TUTUPAN File
Undang-Undang 19 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA File
Undang-Undang 17 1946 PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA File
Undang-Undang 16 1946 PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DI SELURUH INDONESIA File
Undang-Undang 15 1946 TAMBAHAN POKOK PAJAK BUMI 1946-1947 File
Undang-Undang 14 1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM STBLD.: 1907 NO. 212 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA File
Undang-Undang 13 1946 PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN File
Undang-Undang 12 1946 PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT File
Undang-Undang 11 1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI ("ZEGELVERORDENING") 1921 File
Undang-Undang 10 1946 PEMBAWAAN UANG DARI SATU KE LAIN DAERAH File
Undang-Undang 9 1946 PERATURAN UNTUK MEROBAH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1946 TENTANG PINJAMAN NASIONAL File
Undang-Undang 8 1946 PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA File
Undang-Undang 7 1946 PENGADILAN TENTARA File
Undang-Undang 6 1946 KEADAAN BAHAYA File
Undang-Undang 5 1946 PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1946/1947 DAN TAMBAHAN PAJAK File
Undang-Undang 4 1946 PINJAMAN NASIONAL 1946 File
Undang-Undang 3 1946 WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA File
Undang-Undang 21 1946 CUKAI TEMBAKAU File
Undang-Undang 1 1946 PERATURAN HUKUM PIDANA File
Undang-Undang 1 1945 PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH File
PENGADILAN NEGERI BAJAWA
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16